Detoxikace organizmu

Dlouhodobé užívání chemicky vytvořených  léků  proti bolesti, antibiotika, antikoncepce a dalších vede k zatížení nebo poškození činnosti mnoha orgánů, jako jsou játra, tenké  a tlusté střevo, srdce, cévy. Některá antibiotika mají prokázaný toxický účinek na nervový systém. K zatížení těla toxiny dochází někdy v raném dětství, někdy již v nitroděložním vývoji.

Většinou to způsobují očkovací látky, kovy, infekce  a podobně. Dochází k šíření plísní v celém organismu. Toxické látky mohou přetrvávat v lidském organismu celý život a působit problémy. Nemoc vypovídá o tom, že člověk něco opomněl a udělal špatně, je to varovný signál.

Člověk dokáže většinu jedů odstranit vlastními silami. Játra automaticky odstraňují jedovaté látky.Rozložené látky odcházejí z těla močovým a dýchacím systémem, kůží i střevem. Někteří lidé mají natolik funkční detoxikační systém, že jejich organismus může fungovat i 100 let. Jiní hromadí toxiny v těle již od dětství, což způsobuje chronické zdravotní potíže.

Detoxikace organizmu

Detoxikace respektuje fyziologické pochody v organismu,  respektuje vše, co souvisí s přirozeným chodem našeho organismu. Detoxikační preparáty nenutí organismus k jakýmkoliv výkonům nebo naopak k útlumu, jako to dělá současná chemická medicína.

Liv.52 - HimalayaDetoxikace je proces nekončící. Lidé se domnívají, že je potřeba při výskytu zdravotního problému, to řešit a po vymizení přestat. Ale detoxikace je preventivní a nepřetržitá.

Je třeba dát organismu čas na detoxikaci a také mu s ní pomoci a k tomu doporučujeme přidat přírodní preparát Liv.52  určený na ochranu a regeneraci jaterních buněk.