O Ajurvédě - dědictví starobylé Indie

O AjurvéděAjurvéda je posvátným dědictvím starobylé Indie a je považována za jeden z  nejstarších léčebných systémů na světě. Jedná se o 5000 let staré umění léčit, které nás učí, jak udržovat náš život v rovnováze. Z principů ajurvédy vychází všechny ostatní tradice přírodního lékařství. 

Ajurvéda přináší inspirující myšlenku, že lidská bytost se neskládá pouze z těla, mysli a duše. Samozřejmě, že tělo je domovem pro duši a mysl, ale život každého jedince je udržován ještě jednou silou, kterou můžeme nazvat životní energie. Tato energie je naším dynamickým centrem (vitál). Védy ji nazývají prána. 

A je to právě prána, která každému z nás umožňuje interakci a spolupráci s okolním světem. V každodenním životě musí fyzické tělo, vitální síla neboli prána a mysl spolupracovat. Tuto životní energii známe i z jiných kultur, např. v Číně je nazývána Chi a v Japonsku Ki.

Většina z nás už slyšela o konceptu, těla, mysli a duše, ale podle ájurvédy se lidská bytost skládá z pěti vrstev vědomí, které můžeme pojmenovat jako duše, duchovní srdce, mysl, vitál (životní energie), a tělo. Pojetí těchto pěti vrstev nevychází z nějakého náboženství nebo víry. Je to vize Véd, která prohlašuje, že lidské bytí sahá za rámec prány nebo mysli.

Abychom porozuměli našemu životu a dokázali žít v rovnováze, musíme věnovat dle Ajurvédy pozornost také našim nejvyšším aspektům, duši a duchovnímu srdci (sídlo duše), které přebývají v těle. Abychom žili harmonicky, nestačí jen zdravě jíst a následovat zásady zdravého životního stylu. Je také důležité, v souladu s určitou naší vírou, zabývat se některou formou motlitby nebo meditace.

Říká se, že tajemství ájurvédy pochází od boha Brahmy, podle hinduistické mytologie stvořitele světa, který jej předal Dakshovi, ten Indrovi a ten pak Atriovi. První ájurvédské texty byly sepsány Srila Vyasdevou jako součást svatých hinduistických knih, zvaných Védy. Ajurvéda představuje celostní přístup ke zdraví, využívající filozofii, moudrost, náboženství a mytologii Indie.

Kořeny ajurvédy se datují už 4500 let př.n.l. Jeden z védských textů, Rgvéda, je dnes asi nejstarší studnicí lidského poznání na světě. Už zde jsou zmiňovány ajurvédské byliny a popisována jejich schopnost léčit i předcházet nemocem. 

Ajurvéda měla později vliv na medicínské systémy Řecka, Indonésie, Číny a Persie.

Ajurvédská medicína je medicínský systém oficiálně uznaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a věnují se jí lékaři na celém světě. Vycházejí z pozorování přírodních zákonitostí, které jsou neměnné a platí. Na jejich základě funguje celý vesmír.